Medlemskap

Medlemsavgift 2024
Familj: 500 kr.
Enskild medlem: 400 kr.
Stödmedlem: 50 kr.

Träningsavgift (för alla boende på samma adress)
Årskort: 600 kr (medlem).
Dagsavgift: 100 kr (icke medlem).

Hur blir jag medlem?
Betalning sker på bankgiro: 5522-3788 eller Swish: 123 217 90 34. 
Märk med ”medlemsavgift” och/eller ”träningsavgift” samt för- och efternamn på personen som medlemsavgiften avser. Observera att betalningen måste synas hos oss innan du godkänns som medlem.

Qr-kod för att swisha till Hedeby.

Klubbsamarbete med Gnesta MK
Sedan 2021 erbjuder Gnesta MK och Hedeby MCK ett samarbete i form av att vi får åka på varandras banor till halva dagsavgiften. Detta förutsätter att träningsavgiften (årskort) är erlagd hos moderklubben (Hedeby eller Gnesta)

Behandling av personuppgifter
När du blir medlem kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter.