Styrelsen


Ordförande
Jan Lindmark, 070-574 43 14
([email protected])

Kassör
Peter Wesslund, 070-633 79 38
([email protected])

Sekreterare
Erik Lennstring

Ledamöter
Jonas Horney
Henry Wickström

Fredrik Nordström, suppleant
Jorma Krooks, suppleant

Så här började det!

Ute vid Åshorns sandtag hade det vid sjuttiotalets slut växt fram en viss aktivitet av ej tillåten körning av motocross. Sanden passade perfekt, platsen låg lagom avsides och det var svårt att låta bli.

År 1980 såg Jan Lindmark och Kjell Eriksson en möjlighet att organisera verksamheten. Kurt Izos som då var markägare, samtyckte. En motocrossbana byggdes med ideella medel. 1981 registrerades klubben Hedeby MCK. Namnet kom av ”Hedebyborna” som Sven Delblanc skrev från sitt hem i Vagnhärad.

Motocrossbanan Åshorn fick i början trängas med lastmaskiner då sandtaget ännu var i drift. Efterhand blev banan attraktiv och gästades av många åkare. Verksamheten blomstrade med tävlingar och Hedeby MCK nådde som bäst division två i seriecrossen. Trots att enduro inte stod på menyn hos Hedeby så hade klubben förare som deltog i både enduro-SM och VM-deltävlingar. Klubben drev träningsläger för sina crossförare och hade innebandyträning i Vagnhärad. Medlemsantalet var som högst omkring 250 medlemmar.

2002 blir ett katastrofalt år för crossåkarna, en ny markägare beslutar att säga upp klubben från banan ute vi Åshorn. Varken medlemmarna eller kommunen kan göra något.Trots rop och protester fanns inga alternativ för verksamheten. Små granruskor växer snabbt upp på crossbanan. Hedeby MCK går i dvala.

År 2007, tack vare orubbligt ältande av de som en gång skapade klubben så finner kommunen ny mark, nu mellan Vagnhäradstippen och Trosa skjutbana. Klubben får ett arrende på 7,5 hektar mark. Nu görs en enduroslinga i stenig skogsterräng. Jan Lindmark och Kjell Eriksson nöjer sig inte med detta. Med en cross- och enduroförares envishet bearbetar de Trosa kommun som då bidrar med pengar till att bygga en Juniorcrossbana. Skogen fälls och marken bereds. År 2012 har klubbens egna medel och medlemmarnas entusiasm samt kommunens bidrag gjort att Hedeby MCK kan återuppstå.

I dag finns en 1 200 meters crossbana för 50 cc-500+cc och ett endurospår med en total längd av 5,5 km, signerat banritare Peter Wesslund.


Bilden är från ett KM på Hedebys första crossbana på Åshorn i början på 80-talet. Foto: Lars Wesslund